/ +31 (0)70 381 9118

Het op ‘n eenvoudige wijze weergeven van ingewikkelde onderwerpen vraagt om veel ervaring.

Daarover beschikt Jan van der Ven (1953). Voordat hij zich als freelance journalist vestigde was hij meer dan 25 jaar werkzaam als dagbladjournalist bij het Eindhovens/Helmonds Dagblad, De Havenloods, Het Vrije Volk, de Brabant Pers en Het Parool.
Hij was in de regio te vinden en gedurende ruim achttien jaar op en rond het Binnenhof. Met pen en papier versloeg hij er de politieke actualiteit van alledag, interviewde Kamerleden, beleidsmakers en bewindslieden. Daarnaast becommentarieerde en analyseerde hij politieke ontwikkelingen en trends voor een breed lezerspubliek.
Gaandeweg ontwikkelde hij zich tot een toonaangevende journalist op het terrein van de volksgezondheid. Begrippen als 'nominale premie', 'Stelselwijziging' of 'Techniek van Dunning' kennen daarom voor hem geen geheimen.
In 1999 richtte hij Ventekst op. Een bureau dat zich kenmerkt door het op een eenvoudige wijze beschrijven van ingewikkelde onderwerpen.


Specialiteiten van Ventekst

- Het beschrijven van de beleidsmatige aspecten van nagenoeg alle terreinen van de gezondheidszorg.
- Signaleren van de nieuwste ontwikkelingen in deze sector.
- Sociale zekerheid, vooral wanneer die gerelateerd is aan de gezondheidszorg (bijvoorbeeld WAO-problematiek).
- Snelle en heldere verslaggeving van complexe onderwerpen.
- Inzichtelijke beschrijving van zaken die zich bevinden op het snijvlak van de politiek en de maatschappij.
- Scherpe interviews.
- Bijzondere projecten, zoals boeken over thematische onderwerpen en jaarverslagen van (onder meer) zorginstellingen.
- Het lanceren van ideeën voor opdrachtgevers.
- Advisering over journalistiek relevante onderwerpen.


Klanten

Ventekst schrijft veelal voor overheden, (vak)tijdschriften, kranten, persoonlijke verhalen, brochures en levert bijdagen aan boeken.

Leidse Longen MediNova Bronovo Ziekenhuis Landelijke Huisartsen Vereniging Achema MKB Gemeente Leiden Staats Courant Geen Haar Op Mijn Hoofd Ondernemen